Het Windows 8 Metro-interface kan je zeer makkelijk uitschakelen door een kleine wijziging in het register.

Start om te beginnen Windows 8 op.   Zorg dat je op het standaard Metr-interface menu zit.  Druk nu de Windows toets en het "f" tegelijk in.  Nu opent er zich aan de rechter zijde een kader met een zoekveld.  Typ in het zoekveld "regedit".  Klik nu eronder op de knop apps.  Normaal gezien heeft Windows nu zeer snel regedit.exe gevonden.  Dit staat aan de linker kant van het scherm.  Doe dubbeleklik op het regedit icoontje.  Nu opent het Windows interface zich en wordt er je toestemming gevraagd om regedit uit te voeren, beantwoord deze vraag met "ja".  Vervolgens wordt het register geopend.  Navigeer nu naar  << HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer >>.  Klik nu dubbel op de waarde "RPEnabled".  Wijzig de waarde van één naar nul.  Klik op "ok" sluit het register en herstart de computer.  Als je alles goed hebt gedaan dan zal je zien dat je nu het klassieke interface hebt.

Website ontwikkeld door Zonneveld Media.